Adres do rejestracji
Adres korespondencyjny
Bez obsługi korespondencji

Adres do rejestracji
Adres korespondencyjny
Powiadamianie o nadejściu poczty

Adres do rejestracji
Adres korespondencyjny
Powiadamianie o nadejściu poczty
Skanowanie poczty i przesyłanie e-mailem

Adres do rejestracji
Adres korespondencyjny
Powiadamianie o nadejściu poczty
Skanowanie poczty i przesyłanie e-mailem
Odsyłanie na wskazany adres pocztą tradycyjną

opis pokoju do 6 osób link do cennika link do kategorii

opis sali do 12 osób link do cennika link do kategorii