Umowa zawierana zdalnie

przesłanie danych do umowy

wydruk otrzymanego projektu

podpisanie i zaparafowanie

przesłanie do Wynajmującego

pierwsza opłata czynszu najmu

podpis wynajmującego i odesłanie do Najemcy