Umowa zawierana w biurze

przesłanie danych do umowy wraz ze skanami dokumentów

umówienie terminu zawarcia umowy

pierwsza opłata czynszu najmu

podpisy obu Stron umowy