12 miesięcy - 49 zł/m-c
24 miesiące - 39 zł/m-c

Akceptowane okresy płatności realizowanych w terminie (ceny netto)