miesięcznie 109 zł/m-c
3 miesiące - 103,67 zł/m-c
6 miesięcy - 98,16 zł/m-c
12 miesięcy - 92,67 zł/m-c

Akceptowane okresy płatności realizowanych w terminie (ceny netto)