miesięcznie 139 zł/m-c
3 miesiące - 132 zł/m-c
6 miesięcy - 125,16 zł/m-c
12 miesięcy - 118,16 zł/m-c

Akceptowane okresy płatności realizowanych w terminie (ceny netto)