miesięcznie 79 zł/m-c
3 miesiące - 75,00 zł/m-c
6 miesięcy - 71,16 zł/m-c
12 miesięcy - 67,16 zł/m-c

Akceptowane okresy płatności realizowanych w terminie (ceny netto)